Ansatte

Nordlys

Cecilie Cock Brinchmann

Stilling: Daglig leder
990 41 183
cecilie.cock@nordlysbarnehage.no

Førskolelærerutdanning med fordypning i organisasjon og ledelse. Har jobbet med barn i 17 år. Videreutdannet innen personalledelse og kompetanseutvikling 60 stp., smat ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederferdigheter 7,5 stp.

Trude Helmersen Esperø

Stilling: Pedagogisk leder

Førskolelærerutdanning med fordypning i utefag + ett årsstudie i Kulturkunnskap. Er medeier av barnehagen og har jobbet her siden oppstart 15. oktober 2007..

Siv Jørgensen

Stilling: Pedagogisk leder

Utdannet barnehagelærer våren-14 med fordypning i pedagogisk ledelse. Har jobbet med barn i over 14 år. Hun har ansvaret for oppfølging av enkeltbarn.

Eirin Ulvåg

Stilling: Spesialpedagog
402 41 464
eirin.ulvag@vagan.kommune.no

Ansatt i Vågan kommune med ansvar for spesialpedagogisk oppfølging av enkeltbarn.

Christer Jakobsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Barne- og ungdomsarbeider. Har jobbet her i 8 år.

Wenche Merete Hansen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Har jobbet med barn i 28 år. Tok fagbrevet i Barne- og ungdomsarbeiderfaget i desember-17.

Maria Therese Berg

Stilling: Barnehagelærer
917 94 511
m.t.berg@online.no

Malin Rabben Sørslett

Stilling: Barnehagelærer
975 89 076
malin.sorslett@gmail.com

Marianne Langseth

Stilling: Barnehagelærer

Utdannet barnehagelærer våren-14 med fordypning i pedagogisk ledelse. Har jobbet med barn i ca. 10 år. Hun har ansvaret for oppfølging av enkeltbarn og er pedagogisk leder i styrers administrative tid..

Monica Dalhaug Pedersen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Har tatt barnepleier med allmennfag og har jobbet med barn i over 22 år. Jobber i 32% stilling.