Velkommen til våre nye venner:)

Vi ønsker alle nye og "gamle" barn og foreldre velkommen til nytt barnehageår.

Denne høsten begynner det 7 nye barn hos oss, 1 i storegruppa og 6 i lillegruppa. I starten bruker vi god tid på å bli kjent med-  og trygge på hverandre. Vi ønsker å komme inn i vante og gode rutiner igjen, noe som skaper grunnlag for nye opplevelser, lek, glede og undring.